Oferta

Firma BiG BeaT wykonuje usługi w zakresie:

 

  • Budowa układów automatyki, sterowania i wizualizacji.
  • Programowanie sterowników PLC i paneli HMI.
  • Naprawa, diagnostyka układów sterowania, naprawa maszyn i urządzeń.
  • Kompensacja mocy biernej, budowa i montaż baterii kondensatorów.
  • Wykonywanie badań i pomiarów instalacji elektrycznej: badanie rezystancji izolacji, badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, badanie wyłączników różnicowoprądowych RCD, badanie silników itd.
  • Wykonywanie instalacji elektrycznych.